Skip to main content

 

 

Algemene voorwaarden B&B Villa Marsi 2.0


 

  1. Aanvraag en Reserveren.

1.1. Aanvraag voor reservering van een kamer kan per e-mail, telefonisch of via het aanvraag / reserveringsformulier van de website plaatsvinden.

1.2. Indien de kamer beschikbaar is en huurder wil reserveren, zal dit door VILLA MARSI worden bevestigd middels een reserveringsbevestiging tevens betalingsnota per e-mail.

 

  1. Aanbetaling, Definitieve Reservering en Restbetaling.

2.2. Binnen 2 weken na verzending van de reserveringsbevestiging/betalingsnota  betaalt huurder 50% van de huursom.Gegevens over de wijze van betaling staan op de reserveringsbevestiging/betalingsnota.

2.3. Reservering is pas definitief nadat de aanbetaling op de bankrekening van VILLA MARSI is ontvangen.

2.4. Bij niet tijdige betaling vervalt de reserveringsbevestiging en is VILLA MARSI vrij om de kamer aan anderen te verhuren.

2.5. Wanneer door artikel 2.4 de reservering komt te vervallen zal Villa Marsi € 25,- administratie kosten in rekening brengen.

2.6. Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

2.7. Huurder is het volledige bedrag van de huursom aan VILLA MARSI verschuldigd zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. Dit geldt ook voor latere aankomst of eerder vertrek van huurder dan op de reserveringsbevestiging staat vermeld.

 

  1. Annulering door huurder.

3.1. Indien huurder na aanbetaling of restantbetaling de huur annuleert, is door VILLA MARSI geen terugbetaling mogelijk. Geadviseerd wordt hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

3.2. Bij annulering 6 weken voor aankomstdatum is de huurder het volledige bedrag verschuldigd aan VILLA MARSI.

3.3. Annulering door huurder dient per e-mail te geschieden.

3.4. Na ontvangst van de annulering stuurt VILLA MARSI een bevestiging van de annulering naar huurder.

 

  1. Annulering door VILLA MARSI.

4.1. Indien door omstandigheden VILLA MARSI gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal VILLA MARSI de huurder hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk een alternatief aanbieden.

4.2. Bij het niet kunnen aanbieden van een direct alternatief, zal VILLA MARSI  een voucher aanbieden.

4.3. Buiten het reeds betaalde aan VILLA MARSI, kan huurder geen aanspraak [4.2] maken op andere kosten of schade.

 

  1. Aansprakelijkheid van de huurder.

5.1. Tijdens het verblijf in VILLA MARSI  is huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde kamer, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde horen.

5.2. Huurder zal, schade veroorzaakt door zijn toedoen of toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren, meteen en geheel aan VILLA MARSI vergoeden.

 

  1. Aansprakelijkheid van de verhuurder.

6.1. VILLA MARSI kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder, zijn reisgenoten en/of huisdieren of veroorzaakt door andere huurders. Bij geschillen zijn alle [juridische] kosten voor rekening van de huurder en of reisgenoten.

6.2. VILLA MARSI is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van natuurgeweld, pandemie uitbraken, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldpleging of ongevallen.

6.3. Gebruik van de faciliteiten in de gebouwen en terrein van VILLA MARSI is voor eigen risico van de huurder en zijn reisgenoten.

 

  1. Klachten.

7.1. Eventuele klachten dienen bij ontstaan en vóór vertrek door huurder kenbaar gemaakt worden, zodat deze in alle redelijkheid en billijkheid opgelost kunnen worden.

 

  1. Algemeen.

8.1. Het gehuurde is op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur beschikbaar.

8.2. Het gehuurde dient op de dag van vertrek om uiterlijk 10:00 uur  vrij opgeleverd te worden in dezelfde staat als bij aankomst aangetroffen.

8.3. Maaltijden, consumpties en overige verschuldigde kosten dienen de avond voor vertrek te worden voldaan.

8.4. Door (aan)betaling van de huursom accepteert huurder deze verhuurvoorwaarden voor zichzelf, zijn reisgenoten en/of huisdieren.

 

 

 

Stel ons een vraag via WhatsApp
Heb je een vraag?
Verstuur via WhatsApp