Skip to main content

Dit is de privacyverklaring van Trouw locatie

Villa Marsi di Marsi Sandor Jozsef & C.s.n.c.

In deze verklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Villa Marsi voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 

De verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Villa Marsi verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze Trouw locatie [countryhouse] en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die wij verwerken bij een aanvraag zijn: Voornaam en achternaam telefoonnummer, e-mailadres en telefoonnummer en overige gegevens van het ingevulde online formulier. Andere persoonsgegevens zijn voor ons op dat moment niet van belang. Bij het inchecken in onze accommodatie vragen we om een legitimatiebewijs en adres gegevens zodat wij jullie kunnen registreren volgens de Italiaanse wetgeving. Van jullie bruiloft gasten vragen we  de voornaam,& achternaam, geboorte datum en land van residentie.

Villa Marsi verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: Het reserveren en factureren van je verblijf in een van onze accommodatie en het – op verzoek van de gemeente – bijhouden van het nachtregister voor de toeristenbelasting. Tevens registeren we jullie en de gasten via het web portaal van “polizia di stato” zodat deze weten wie er aanwezig zijn bij calamiteiten.

 

Beveiliging
In ons reserveringssysteem gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser. Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten.

.

Cookies
Wij maken op onze website beperkt gebruik van cookies

.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Na afloop van je verblijf bij Villa Marsi bewaren wij bovengenoemde gegevens in onze administratie op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

 

Delen met anderen
Villa Marsi verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Promotie doeleinden gebruik

Wij gebruiken beeldmateriaal voor het promoten van Villa Marsi op de website en sociale media, mocht je niet herkenbaar willen zijn, laat  het ons dan weten.

 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze AVG aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Stel ons een vraag via WhatsApp
Heb je een vraag?
Verstuur via WhatsApp