Skip to main content

Verhuurvoorwaarden trouwlocatie

Villa Marsi 2.0 

1.   Aanvragen en Reserveren

1.1 Aanvragen voor een reservering van een bruiloft kan per e-mail of via het aanvraag /
reserveringsformulier op de website.
1.2 Indien de gevraagde datum beschikbaar is en het bruidspaar definitief wil reserveren, zal dit
door Villa Marsi worden bevestigd middels de offerte met daarin de aanbetalingen voor het
vastzetten van de datum die jullie ontvangen per mail.

2. Aanbetaling en restbetalingen
2.1 Binnen 2 weken na verzending van de offerte betaalt de huurder 30% aan van de totale
offerte vervolgens het tweede termijn 40% van het totaal bedrag dient uiterlijk een halfjaar
te zijn voldaan. Het laatste termijn 30% van het totaal bedrag dient 6 weken voor aanvang
datum te zijn voldaan. Gegevens over de wijze van deze betaling staan omschreven in de
offerte.
2.2 De offerte overeenkomst dient binnen 2 weken voor akkoord getekend terug gestuurd te
worden.
2.2 Reservering is definitief, nadat de aanbetaling op de bankrekening van Villa Marsi is
ontvangen, Villa Marsi bericht het bruidspaar hierover zodra dat binnen is.
2.3 Bij niet tijdige betaling vervalt de reserveringsdatum en is Villa Marsi vrij om deze datum
vrij te geven en aan anderen te verhuren.
2.4 Het bruidspaar is het volledige bedrag van de overeenkomst aan Villa Marsi verschuldigd
zoals vermeld staat op de offerte.

3. Annulering door het bruidspaar
3.1 Indien het bruidspaar na aanbetaling of restantbetaling de bruiloft toch annuleert is Villa
Marsi geen terugbetaling verschuldigd. Geadviseerd wordt hiervoor een
annuleringsverzekering af te sluiten.
3.2 Annulering door het bruidspaar dient per e-mail te geschieden.
3.3 Na ontvangst van de annulering stuurt Villa Marsi hiervoor een annuleringsbevestiging naar
het bruidspaar die kan worden verhaalt bij de annuleringsverzekering.

4. Annulering door Villa Marsi
4.1. Indien door omstandigheden Villa Marsi gedwongen is tot annulering van de gehuurde
trouwlocatie, zal Villa Marsi het bruidspaar hiervan direct op de hoogte stellen en een
alternatief aanbieden.

5. Borg en aansprakelijkheid van het bruidspaar
5.1 Het bruidspaar betaald meegenomen in de offerte een borg van € 500,00 welke na de
bruiloft wordt zal worden terug gestort.
5.2 Tijdens het verblijf bij Villa Marsi is het bruidspaar aansprakelijk voor de gehuurde locatie,
de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde horen.
5.3 Het bruidspaar zal de schade veroorzaakt door hun toedoen of toedoen van de gasten
meteen en geheel aan Villa Marsi vergoeden of worden verrekend met de € 500,00 borg.

6. Aansprakelijkheid van de verhuurder
6.1 Villa Marsi kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade en of letsel
van welke aard dan ook berokkend aan het bruidspaar of hun gasten.
6.2 Villa Marsi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van natuurgeweld,
natuurrampen, aanslagen, pandemie, stakingen, geweldpleging en of ongevallen.
6.3 Gebruik van de faciliteiten in de gebouwen en in en om het terrein van Villa Marsi is voor
eigen risico van het bruidspaar en hun gasten.

7. Klachten en of problemen
7.1 Indien er klachten en of problemen ontstaan dient het bruidspaar dit direct te melden,
zodat dit door Villa Marsi in alle redelijkheid en billijkheid opgelost zal worden.
7.2 Bij geschillen is Villa Marsi niet aansprakelijk voor gemaakte [juridisch] kosten.

7.3 Villa Marsi S.N.C. hanteert bij geschillen het Italiaanse rechtssysteem.

8. Algemeen
8.1 De trouw locatie is op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur beschikbaar.
8.2 De trouwlocatie dient op de dag van vertrek om uiterlijk 13:00 uur vrij opgeleverd te
worden in dezelfde staat als bij aankomst aangetroffen.
8.3 Extra overnachting maaltijden, consumpties en overige verschuldigde kosten dienen op de
dag van vertrek te worden voldaan.
8.4 Door de (aan)betaling van de huursom accepteert het bruidspaar deze
verhuurvoorwaarden voor zichzelf en hun gasten.

Stel ons een vraag via WhatsApp
Heb je een vraag?
Verstuur via WhatsApp